Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: februar 2014

Mnenje glede kritja stroškov udeležbe zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih

Skladno z 8. alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2, dalje ZIntPK) je Komisije za preprečevanje korupcije na seji dne 25.2.2014 sprejela mnenje, ki se nanaša na prejet dopis, v katerem Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb komisijo seznanja z novostmi Zakona o zdravilih (ZZdr-2) in nekaterimi[…]

KPK: odziv na poročilo OB Valdoltra o ugotovitvah komisije

Ortopedska bolnišnica Valdoltra (dalje: OB Valdoltra) se je z javnim odzivom opredelila do ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (dalje: komisija) glede problematike čakalnih vrst v tej javni bolnišnici in zasebne prakse tam zaposlenih zdravnikov. OB Valdoltra prereka metodologijo analize in se ponovno sklicuje na svoje mnenje, da je komisija analizo čakalnih vrst naredila na podlagi[…]

Odziv KPK na izjavo ministra Sama Omerzela

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel se je v medijskem odzivu na vložitev anonimne kazenske ovadbe zoper njega v zvezi s posli podjetja Lastinski z državnim Dars d.d. skliceval tudi na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (dalje KPK) z besedami, da je »KPK povsem jasno zapisala, da nisem kršil nobenega zakona«.

Odziv KPK na trditve OB Valdoltra

Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je opravila analizo problematike, povezane z delovanjem Ortopedske bolnišnice Valdoltra (dalje OB Valdoltra) in njenih zaposlenih. Ugotovitve so zaskrbljujoče, komisija jih ni javno objavila, saj terjajo predvsem hiter odziv pristojnih institucij za vzpostavitev zakonitega stanja v javnem zdravstvenem sistemu. 

EK objavila prvo Evropsko protikorupcijsko poročilo

Evropska komisija je 3. 2. 2014 objavila Evropsko protikorupcijsko poročilo, ki obsega pregled stanja na področju korupcije in njenega omejevanja v državah članicah EU. Gre za prvo tovrstno poročilo v zgodovini Evropske unije, ki je izraz spoznanja, da korupcija ni zgolj problem držav v razvoju ali posameznih držav članic EU, ampak gre za resen sistemski[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar