Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mnenje glede kritja stroškov udeležbe zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih

Skladno z 8. alinejo prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 – UPB2, dalje ZIntPK) je Komisije za preprečevanje korupcije na seji dne 25.2.2014 sprejela mnenje, ki se nanaša na prejet dopis, v katerem Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb komisijo seznanja z novostmi Zakona o zdravilih (ZZdr-2) in nekaterimi pogledi na aktualno problematiko, povezano z udeležbo zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih, ki jih organizirajo proizvajalci zdravil oziroma farmacevtska industrija.

Iz dopisa je bilo mogoče razbrati dve področji oziroma vprašanji, v povezavi s katerima je bila izražena želja po pridobitvi mnenja Komisije za preprečevanje korupcije:

  1. vprašanje, ali komisija vztraja pri stališčih v načelnem mnenju št. 132 in dodatku k temu mnenju kljub izrecno izraženemu stališču zakonodajalca ob sprejemanju Zakona o zdravilih (ZZdr-2), da se stroški poti, namestitve, kotizacije in prehrane za udeležbo na promocijskih, strokovnih in znanstvenih srečanjih, organiziranih skladno s 149. členom tega zakona, ne štejejo med darila po zakonu o javnih uslužbencih; in
  2. vprašanje, ali je po mnenju komisije še vedno sporno, če proizvajalec zdravil vzpostavi neposredni kontakt s posameznim zdravnikom oziroma predpisovalcem zdravila zaradi povabila na promocijsko, znanstveno ali strokovno srečanje.

 

Mnenje glede kritja stroškov udeležbe zdravnikov na strokovnih in promocijskih srečanjih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar