Pojasnilo, vezano na donacije sindikatov

Pojasnilo v zadevi zaprosila sindikata zaposlenih v gospodarski družbi v lasti lokane skupnosti za prejem donacijskih sredstev za namen kritja stroškov sindikalnega piknika, ki so poslana na naslove dobaviteljev te gospodarske družbe.

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je prejela odstop e-dopisa z dne 16.10.2014, ki ga je SINDIKAT xxx poslal Računskemu sodišču RS. Računsko sodišče RS je komisiji posredovalo tudi prilogi navedenega dopisa

Pojasnilo, vezano na donacije sindikatov
Pomakni se na vrh