Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 30. 08. 2018

Ugotovitve o konkretnem primeru »Nakup in dobava smetarskega vozila«

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) je na 24. Seji, 19. 7. 2018, na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega ter sedmega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi javnega naročila »Nakup in[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar