Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 4. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 4. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 30. 1. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 3. seje senata komisije
2. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
3. Predlog odločbe
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
5. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 4. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar