Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 18. 01. 2021

Obvestilo v zvezi s tehničnimi težavami pri poročanju premoženjskega stanja

V Komisiji za preprečevanje korupcije smo v zadnjem tednu zaznali porast telefonskih klicev, ki so se nanašali na tehnične težave pri delu z obrazci za prijavo premoženjskega stanja. Ker je obrazec vmeščen na portalu e-Uprava, ki je v izključnem upravljanju Ministrstva za javno upravo, v Komisiji omenjenih težav ne moremo odpravljati.  V primeru tehničnih težave[…]

Konec januarja se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju

Konec meseca se iztečejo roki za poročanje o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila, za poročanje o spremembah premoženjskega stanja drugih zavezancev ter za prijave naročnikov, ki poslujejo po predpisih javnega naročanja, v seznam zavezancev. Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila) morajo Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) sporočiti vsako spremembo v premoženjskem[…]

Sklic 3. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 21. 1. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar