Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 29. 01. 2021

Obvestilo interesnim organizacijam glede poročanja o lobiranju

Z dnem 17. 11. 2020 je začel veljati in se uporabljati noveliran Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK). Ta uvaja novost poročanja o dejavnostih lobiranja tudi za interesne organizacije, ki morajo Komisiji za preprečevanje korupcije poročati o dejavnosti lobiranja za neregistrirane lobiste. Skladno z določbo tretjega odstavka 63. člena ZIntPK mora interesna[…]

Komisija podala priporočila mestni občini Murska Sobota

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek v zvezi s poslovnim sodelovanjem mestne občine Murska Sobota s podjetjem Zgodba d. o. o. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je občini izdala priporočila za ravnanje v podobnih postopkih v prihodnje. Ker je bila javnost o postopku pred Komisijo že seznanjena, Komisija obvešča, da ni potrdila kršitev določb[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar