Sklic 19. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št. 158/20) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 19. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 21. 4. 2021, ob 8.30 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 17. seje senata Komisije in Zapisnika 18. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 19. seje senata KPK
Pomakni se na vrh