Dan: 19. 01. 2022

Bliža se rok za poročanje registriranih lobistov in interesnih organizacij o lobističnih stikih

Konec januarja se izteče rok za poročanje registriranih lobistov o svojih aktivnostih za leto 2021. Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora namreč v skladu s prvim odstavkom 63. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, in 158/20, v nadaljevanju: ZIntPK) Komisiji pisno poročati o[…]

O etiki vodenja na Strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes že tretjič nagovoril udeležence XXX. Strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev. Dr. Robert Šumi je tokrat sodobno vodenje s poudarkom na pomenu integritete, etike vodje, profesionalizma in pravnomočnih kršitev integritete predstavil 88 pomočnikom ravnateljev in vodjem enot v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah. Njegov[…]

Pomakni se na vrh