Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 16. 02. 2022

Zaključek postopka v zadevi Ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Izola v letih od 2018 do 2020

Komisija je v letu 2021 na podlagi prejete prijave o sumu nepravilnosti pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Izola v letih od 2018 do 2020 na področju nasprotja interesov izvedla predhodni preizkus. Komisija je v predhodnem preizkusu preučila Končno poročilo o opravljenem nadzoru »Ravnanje s stvarnim premoženjem Občine Izola v letih 2018-2020«, ki ga je[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar