Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 05. 05. 2022

Odločitev glede izjave o lastniški strukturi: Janez Magyar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Lendava Janeza Magyar vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve šestega odstavka 14. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretjem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 9. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Odločitev o omejitvah poslovanja: Jože Kužnik

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Polzela Jožeta Kužnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po enajstem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 28. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Odločitev o omejitvah poslovanja: Matej Slapar

Komisija je zoper kršitelja odgovorno osebo Občine Kamnik Mateja Slaparja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 35. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po dvanajstem odstavku 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 1. 4. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar