Dan: 10. 05. 2022

Usposabljanje o postopkih Komisije in institutih

Vodja Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Katja Mihelič Sušnik je danes na daljavo izvedla usposabljanje za slušatelje Upravne akademije Ministrstva za javno upravo. Posnetek zaslona: vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik med usposabljanjem Slušateljem (teh je bilo 209) je najprej predstavila vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, na katere[…]

Sklic 20. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 20. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 13. 5. 2022, ob 10.00[…]

Pomakni se na vrh