Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 16. 05. 2022

Opomnik Komisije glede daril ob zaključku šolskega leta

Ob prihajajočem zaključku šolskega leta Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zaposlene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, pa tudi starše šolajočih otrok opominja na prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ta namreč določa, da uradne osebe, kamor sodijo tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko sprejmejo[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar