Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: september 2022

Sklic 34. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 34. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 14. 9. 2022, ob 10.00[…]

Sklic 33. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 33. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 9. 9. 2022, ob 10.30[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Andrej Mešič

Komisija je zoper kršitelja Andreja Mešiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Andrej[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Jože Simončič

Komisija je zoper kršitelja Jožeta Simončiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 3. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Jože[…]

Poročilo o delu Komisije za avgust 2022

V avgustu 2022 je senat Komisije na štirih rednih sejah obravnaval 19 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo dve. Hkrati javnost obveščamo še o treh zadevah, o katerih je bila ta že seznanjena. V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za avgust 2022. V tokratnem poročilu izpostavljamo naslednje zadeve: kršitev določb omejitev poslovanja[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar