Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 07. 03. 2023

Integriteta kot osrednja tema znanstvene konference – plod sodelovanja med Komisijo in ZRSŠ

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v Portorožu nastopil na prvem dnevu dvodnevnega jubilejnega X. znanstvenega posveta Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2023, prvem znanstvenem posvetu na temo integritete. Tema posveta – krepitev pojma integriteta v vzgojno-izobraževalnih zavodih – je nadaljevanje sodelovanja med Komisijo in Zavodom za šolstvom RS, ki[…]

Poročilo o delu Komisije za februar 2023

Senat Komisije je februarja 2023 na štirih rednih sejah in eni dopisni obravnaval 30 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: sum kršitev integritete uradnih oseb glede odpoklica predsednika uprave družbe Elektro Ljubljana, d. d., sum kršitev določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določeni občini, sum kršitev ZIntPK pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov[…]

Sklic 11. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 11. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 10. 3. 2023,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar