Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 02. 10. 2023

Odločitev glede premoženjskega stanja: Bojan Čebela

Komisija je zoper kršitelja Bojana Čebelo vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve drugega odstavka 41. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 2.8.2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Bojan Čebela OPIS OKOLIŠČIN: Poslanec[…]

Odločitev glede premoženjskega stanja: Anton Kovše

Komisija je zoper kršitelja Antona Kovšeta vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve drugega odstavka 41. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 12.5.2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Anton Kovše OPIS OKOLIŠČIN: Nepoklicni[…]

Odločitev glede premoženjskega stanja: Andrej Orel

Komisija je zoper kršitelja Andreja Orla vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve drugega odstavka 41. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deseti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK. Odločba je postala pravnomočna 17.5.2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Andrej Orel OPIS OKOLIŠČIN: Sodnik[…]

Odločitev o omejitvah poslovanja: Blaž Lavtižar

Komisija je zoper kršitelja Blaža Lavtižarja vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitev petega odstavka 35. člena ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 35. člena ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) ter posledično storitve prekrška po osmi[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar