Author : Iva Gruden

Gostovanje predsednika Komisije v Studiu ob 17h: zaščita žvižgačev

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) je bil v torek, 20. septembra 2022, eden izmed gostov radijske pogovorne oddaje Studio ob 17h, v kateri je predstavil načrtovane pristojnosti in odgovornosti Komisije ob sprejetju novega zakona o zaščiti prijaviteljev. V studiu so se mu pridružili dr. Igor Šoltes, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, Igor Klančnik,[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Andrej Mešič

Komisija je zoper kršitelja Andreja Mešiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Andrej[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Jože Simončič

Komisija je zoper kršitelja Jožeta Simončiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 3. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Jože[…]

Ustavno sodišče pritrdilo mnenju Komisije glede sprejemanja uredbe o hrupu

Ustavno sodišče je nedavno presodilo, da je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba) neskladna z ustavo. O Uredbi je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) marca 2018 podala izčrpno mnenje, v katerem je poudarila predvsem netransparentnost postopka priprave predpisa, zato odločitev sodišča kaže na pomembno pristojnost Komisije glede zakonodajnega pregleda v smeri krepitve[…]

Vodji služb na Komisiji ta teden usposabljali zaposlene na dveh ministrstvih

Dve vodji služb na Komisiji sta ta teden usposabljali zaposlene na dveh ministrstvih. Vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik je v torek predavala na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič pa danes na Ministrstvu za pravosodje (MP). Mag. Vita Habjan Barborič in dr. Sebastjan Zbičajnik.[…]

Zaključen tudi drugi del postopka v zvezi s pomorsko pilotažo

Komisija je zaključila še z drugim delom obravnave prijav, ki so se nanašale na sum koruptivnega, nezakonitega in neetičnega ravnanja ter kršitve s področja lobiranja v zvezi z ustanovitvijo nove državne družbe, ki bo poskrbela za pomorsko pilotažo. V okviru zadeve je Komisija pridobila dokumentacijo s strani Ministrstva za infrastrukturo, Luke Koper, d. d., SDH[…]

Sklic 25. seje senata KPK (dopisna seja)

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in št.158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 25. sejo (dopisna seja) senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 24. 6. 2022[…]

Predsednik Komisije in Varuh človekovih pravic izmenjala letni poročili

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi in Varuh človekovih pravic Peter Svetina sta si danes v prostorih institucije Varuha izmenjala letni poročili 2021. Strinjala sta se, da je integriteta organov in institucij temeljni pogoj za uresničevanje človekovih pravic. Varuh človekovih pravic Peter Svetina in predsednik Komisije dr. Robert Šumi ob izmenjavi letnih poročil

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar