Author : Iva Gruden

Na drugem sestanku z Občino Domžale namera o tesnejšem sodelovanju

Na današnjem drugem sestanku med predstavniki Občine Domžale (občina) in Komisijo za preprečevanje korupcije (Komisija) so se sodelujoči dogovorili za konkretnejše korake sodelovanja, ki bo obsegalo različne izobraževalno-svetovalne aktivnosti. Med njimi bo osrednji dogodek predvidoma ob občinskem prazniku aprila letos, čez vse leto in tudi za naprej pa instituciji načrtujeta še druga usposabljanja in vključevanje[…]

Komisija pozdravlja sprejem Zakona o zaščiti prijaviteljev v Državnem zboru

Državni zbor Republike Slovenije je danes z 52 glasovi za sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) pozdravljamo ta pomemben korak k boljši normativni ureditvi predmetnega področja v Republiki Sloveniji. S sprejetjem ZZPri se v naš pravni red prenaša Direktiva 2019/1937/EU o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. S[…]

Nudimo študentsko delo na področju sistemske administracije

O Komisiji za preprečevanje korupcije Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je samostojen in neodvisen državni organ (podobno kot Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec ali Računsko sodišče), ki bdi nad izvajanjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ima določena izvršilna, nadzorstvena in preiskovalna pooblastila, je prekrškovni organ, pristojen je za zaščito prijaviteljev, izvajanje nadzora nad[…]

Ad hoc poročilo o Sloveniji: GRECO je zaključil postopek v zvezi s parlamentarno preiskavo državnega zbora RS v zadevi Kangler

Na skupščinskem zasedanju Skupine držav proti korupciji (GRECO) v Svetu Evrope decembra 2021 je GRECO sprejel Nadaljevanje k Ad hoc poročilu o Sloveniji, s katerim se je Vlada RS seznanila na svoji 27. redni seji 8. 12. 2022, ko je tudi dovolila njegovo objavo v slovenskem jeziku. Naj spomnimo: GRECO je ad hoc postopek po[…]

Drugo srečanje s SBC na poti k uresničevanju skupnih ciljev

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi se je danes v razširjeni sestavi vnovič sešel s predstavniki Kluba slovenskih podjetnikov SBC. Tako kot prvič so na srečanju razpravljali o možnostih nudenja strokovne pomoči po sprejetju Zakona o zaščiti prijaviteljev, pri oblikovanju definicije integritete za gospodarstvo in ostalih korakih na poti do uresničitve skupnih[…]

Kršitev nasprotja interesov občinskega svetnika Občine Izola

Upravno sodišče RS je zavrnilo tožbo občinskega svetnika Občine Izola Evgenija Komljanca in tako pritrdilo ugotovitvam Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija), da se je Komljanec zaradi sodelovanja v razpravi o imenovanju samega sebe za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom (ZD) Izola in zatem glasovanju zase znašel v nasprotju interesov. Ugotovitve o konkretnem primeru so s[…]

Odziv na dvom o profesionalnosti delovanja Komisije

Na Komisiji za preprečevanje korupcije zaradi v medijih podanih različnih, tudi netočnih ocen našega dela kot neodvisne državne institucije, zavezane profesionalnosti in zakonitosti, dodatno pojasnjujemo naše pristojnosti. Zaposleni na Komisiji izvajamo Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), za katerega smo edino pristojni. V okviru tega delujemo zakonito (legalno): izvajamo določbe ZIntPK, ki so ga[…]

Osebe, odgovorne za javna naročila: posebna pozornost pri poročanju premoženjskega stanja

Vsakega januarja, ko morajo do konca meseca zavezanci poročati Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) o premoženjskem stanju, zaznavamo največ vprašanj zavezancev s področja javnih naročil. V izogib nejasnostim in klicem zato v nadaljevanju predstavljamo najpogostejše dileme, povezane s prijavo premoženjskega stanja za osebe, odgovorne za javna naročila. Več informacij o dolžnosti prijave premoženjskega stanja lahko[…]

Opomnik zavezancem za poročanje o premoženjskem stanju: rok do 31. 1. 2023

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) obvešča, da bodo za področje premoženjskega stanja do vključno 15. februarja 2023 začasno spremenjene uradne ure, ki bodo v tem času vsak delovni dan med 9. in 12. uro ter 12.30 in 14. uro. V tem času lahko za vsebinska vprašanja, povezana s prijavo premoženjskega stanja, pokličete Komisijo na telefonsko[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar