Author : mjesensek

Opravičilo Komisije za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v sodnem postopku v zvezi z odškodninsko tožbo Stanislave Setnikar Cankar sklenila sodno poravnavo. Poravnava je bila sklenjena po tem, ko je Vrhovno sodišče RS oktobra 2021 ugodilo zahtevi za revizijo tožnice in razveljavilo sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, slednje pa je nato odločilo, da se zadeva vrne Okrožnemu[…]

Komisija objavlja Letno poročilo in Oceno stanja Komisije za leto 2021

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v Letnem poročilu in Oceni stanja za leto 2021 kot najbolj problematična področja, za katera je pristojna v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), izpostavlja integriteto, nasprotje interesov in nezdružljivosti funkcij. Opozarja tudi na nespoštovanje odločitev Komisije in priporočil, ki jih subjektom javnega sektorja daje z namenom[…]

Kršitev določb omejitev poslovanja Občine Polzela

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru, v katerih je ugotovila, da je Občina Polzela, ki jo zastopa župan Jože Kužnik, s poslovanjem s podjetjem, ki je lastniško povezano z družinskim članom župana, kršila določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) s področja omejitev poslovanja. Komisija je na občino naslovila tudi[…]

Usposabljanje predsednika Komisije za policijske vodje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve izvedel usposabljanje na temo etičnega vodenja za 19. generacijo policijskih vodij. Komisija z namenom osveščanja in preventive izvaja številna usposabljanja oz. izobraževanja za vse zainteresirane tako v javnem kot zasebnem sektorju. Če ste v svoji organizaciji zaznali potrebo[…]

Zaznana tveganja v povezavi s prodajo nepremičnin Občine Izola

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v postopku v zvezi s prodajo oziroma menjavo nepremičnin Občine Izola ter drugimi očitki, vezanimi na ravnanja Občine Izola in njenih funkcionarjev, ni zaznala kršitev določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije oziroma ni ugotovila zadostnih razlogov za ponoven oziroma ločen postopek pred Komisijo, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih[…]

Kršitev integritete župana Občine Radenci Romana Leljaka

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem župana Občine Radenci Romana Leljaka. Ugotovila je, da je župan s svojim ravnanjem pri izvajanju nedovoljenega poskusa vplivanja na zakonito zastopnico gospodarske družbe, da umakne svoje prijave na razpise Občine Radenci, kršil integriteto. Ugotovitve so pravnomočne. Komisija je leta 2020 prejela[…]

Odločitev glede neudeležbe na razgovoru pred Komisijo: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve šestega odstavka 15.a člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po 1. alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 25. 2. 2022.  V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Matej Oražem[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Ingrid Mahnič

Komisija je zoper kršiteljico Ingrid Mahnič vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 2. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Ingrid Mahnič[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Daniel Cukjati

Komisija je zoper kršitelja Daniela Cukjatija vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po 3. alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Daniel Cukjati[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Marko Virag

Komisija je zoper kršitelja Marka Viraga vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Marko[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar