Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Author : mjesensek

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Marko Virag

Komisija je zoper kršitelja Marka Viraga vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Marko[…]

Sporočilo za javnost po delovnem srečanju predstojnikov neodvisnih institucij

Predstojniki Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča in Varuha človekovih pravic smo se 9. marca 2022 sestali na delovnem srečanju, na katerem smo izpostavili problematiko zagotavljanja pogojev za delovanje neodvisnih institucij.  Kljub naši skupni izjavi, ki smo jo medijem posredovali 11. junija 2021 ter s katero smo pozvali k ustrezni komunikaciji in spoštovanju ter[…]

Kršitev integritete župana Občine Brda

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem župana Občine Brda Franca Mužiča. Ugotovila je, da je župan s svojim ravnanjem v postopku izbire ravnatelja Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo kršil integriteto. Ugotovitve so pravnomočne. Komisija je postopek uvedla na podlagi več prejetih prijav. V postopku je obravnavala ravnanje[…]

Odziv Komisije na neresnične navedbe Zdravka Počivalška

Zaradi zagotavljanja objektivne in vsestranske obveščenosti javnosti Komisija za preprečevanje korupcije objavlja odziv na nekatere navedbe ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, ki jih je izrekel v intervjuju za portal 24ur.com.  V intervjuju, objavljenem 27. 2. 2022, je minister Zdravko Počivalšek navedel več neresničnih navedb o Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija), ki jih na Komisiji odločno[…]

Kršitev integritete ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v okviru preiskav, povezanih z nabavami zaščitne opreme pri dobavitelju genEplanet diagnostika, d. o. o., ugotovila kršitev integritete ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Ugotovitve so pravnomočne. Komisija je v preiskavi opravila razgovore z obravnavano osebo in pričami ter celovito preverila vse okoliščine ravnanj z začetka epidemije.[…]

Sodišče zavrnilo pritožbo poslanca Horvátha zoper prekrškovno odločbo zaradi nezdružljivosti funkcij

Tako Višje kot Okrajno sodišče sta ugotovili, da je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v prekrškovnem postopku, vodenem zoper poslanca Državnega zbora RS Ferenca Horvátha, pravilno uporabila določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ko mu je leta 2019 izdala prekrškovno odločbo, ker ni odpravil nezdružljivosti funkcij. Izpodbijano odločbo o prekršku je Komisija poslancu državnega[…]

Komisija ustavila postopek v zvezi z letovanji predsednika Vlade

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila predhodni preizkus v zvezi s pridobivanjem poslov v povezavi s skupnimi letovanji in druženji predsednika Vlade Republike Slovenije. Kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni ugotovila, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj v postopkih javnih naročil pa je Generalnemu sekretariatu vlade izdala priporočila. Postopek[…]

Pojasnilo o javni objavi podatkov o spremembah premoženjskega stanja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v februarju vzpostavila javno objavo sprememb premoženjskega stanja nosilcev najvišjih funkcij v državi, kot to določa novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Način trenutne objave sprememb premoženjskega stanja je začasen – tako z vsebinskega kot s tehničnega vidika. Komisija namreč zaradi nedorečenosti zakonskih določb, ki določajo nabor[…]

Komisija sodelovala na mednarodnem spletnem seminarju o transparentnosti in preprečevanju korupcije

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi in višji svetnik za upravne in sodne zadeve Gregor Pirjevec sta se danes udeležila mednarodnega spletnega seminarja Transparentnosti in preprečevanje korupcije, ki ga je organizirala kazahstanska organizacija Astana Civil Service Hub. Predsednik Komisije je v uvodnem pozdravu nagovoril navzoče in izpostavil pomen mednarodnega sodelovanja, Gregor Pirjevec pa[…]

Predstavnik Komisije sodeloval na okrogli mizi o žvižgačih

Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor na Komisiji za preprečevanje korupcije, je včeraj sodeloval na virtualni okrogli mizi na temo zaščite prijaviteljev v korporativnih okoljih. Okroglo mizo Izzivi zaščite anonimnih prijaviteljev »žvižgačev« v korporativnem okolju organizacij je organiziral Institut za korporativne varnostne študije. Poleg predstavnika Komisije so o ureditvi zaščite prijaviteljev, dobrih praksah na[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar