Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Author : ninawabrajakic

Pester teden na področju usposabljanj

Trije sodelavci Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so ta teden skupno štirikrat udeležence usposabljanj seznanjali z instituti Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič je v torek usposabljala zaposlene na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (SOVA), nadzornik svetnik iz Službe za preventivo Blaž Kovač je usposabljal dvakrat – v torek[…]

V sklopu Poslovne forenzike tudi o ključni vlogi integritete pri zaščiti prijaviteljev

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je danes o vlogi integritete pri zaščiti prijaviteljev nagovoril udeležence 7. konference o Poslovni forenziki. Osrednja tematika letošnjega dogodka, ki se bo odvijal še jutri, je odkrivanje in boj proti zlorabam v javnem sektorju in pri poslovanju gospodarskih družb. Predsednik Komisije dr. Robert Šumi med nagovorom Predsednik[…]

Kako ukrepati v primeru zaznanih škodljivih praks članov uprave družb

Z Združenjem nadzornikov Slovenije (ZNS) na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) pogosto sodelujemo, saj obravnavamo številne sorodne tematike. Ena zadnjih takšnih je prepletanje področij zaščite prijaviteljev in integritetnega poslovanja družbe oziroma njene uprave, ko nadzorni svet prejme za upravo bremenilno prijavo. Omogočanje varnih notranjih poti za prijavo nepravilnosti v delovnem okolju je ključnega pomena za[…]

Poročilo o delu Komisije za oktober 2023

Senat Komisije je oktobra 2023 na 3 rednih sejah obravnaval 18 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: seznanitev senata o odpravi nezdružljivosti funkcij pri štirih poslancih, sum kršitve iz pristojnosti Komisije pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, sprejem priročnika celostne grafične podobe Komisije in osnutka prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. Ob[…]

Na 22. letnem srečanju evropske mreže EPAC/EACN nagrada v roke Poljakom

Slovenska delegacija v sestavi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi, svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje na Komisiji mag. Jana Kulevska Črepinko ter direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge dr. Gregor Hudrič se je včeraj in danes udeležila 22. letne konference in generalne skupščine mreže Evropskih partnerjev v boju proti[…]

Komisija o zaščiti prijaviteljev usposabljala javne uslužbence Upravnih enot

Svetnik za zaščito prijaviteljev na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Jure Škrbec, CFE, je danes na virtualnem usposabljanju na temo Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) v organizaciji Ministrstva za javno upravo predaval zaupnikom po ZZPri na Upravnih enotah. Prisotnim je podrobno predstavil pristojnosti, ki jih je Komisija z ZZPri pridobila pri aktivnem sooblikovanju učinkovitega[…]

Komisija na Nizozemskem širila izkušnje s področja zaščite prijaviteljev

Tričlanska delegacija Komisije za preprečevanje Korupcije (Komisija) se je včeraj in danes v Haagu udeležila študijskega obiska Nizozemskega organa za zaščito prijaviteljev. Osrednji temi srečanja sta bili izmenjava izkušenj s področja zaščite prijaviteljev in preventivnih aktivnosti sodelujočih organov. Udeleženci študijskega obiska v Haagu Komisijo so na študijskem obisku zastopali njen predsednik dr. Robert Šumi, vodja[…]

Komisija z SDH in DKOM osvetlila izzive javnega naročanja

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik sta danes predavala na izobraževalnem srečanju Praktični izzivi na področju javnih naročil z vidika skladnosti in integritete. Dogodek smo na Komisiji soorganizirali s Slovenskim državnim holdingom, d. d. (SDH), in Državno revizijsko komisije (DKOM). dr. Robert[…]

Uslužbenca Komisije ta teden sodelovala na dogodkih doma in v tujini

Vodja Službe za preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) mag. Vita Habjan Barborič se je v torek v Atenah udeležila rednega sestanka Biroja Skupine držav proti korupciji (GRECO), vodja centra za zaščito prijaviteljev na Komisiji Gregor Pirjevec pa je danes v Vadbenem centru Vinka Beznika Gotenica usposabljal javne uslužbence Generalne policijske uprave – Uprave[…]

Predsednik Komisije usposabljal vodilne javne uslužbence

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes o integriteti, etiki in standardih v upravnem okolju, etiki vodenja in odločanja v javni upravi ter institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v okviru Upravne akademije po spletu usposabljal najvišje vodilne javne uslužbence državne uprave in organov lokalnih skupnosti. Udeležence spletnega usposabljanja je[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar