Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Novice

Zaključen postopek v zvezi s sumom nepravilnosti pri nakupu poslovnih prostorov pravosodnih organov v Celju

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede domnevnih nepravilnosti pri nakupu poslovnih prostorov Ministrstva za pravosodje (MP) v Celju. Na podlagi predhodnega preizkusa prijave je odločila, da zadevo odstopi policiji, postopek pa ustavi. Komisija je postopek uvedla na podlagi oktobra 2022 prejete prijave, iz katere izhaja, da je MP v mandatu tedanjega ministra[…]

Poročilo o delu Komisije za junij 2023

Senat Komisije je junija 2023 na treh rednih in dveh dopisnih sejah obravnaval 19 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo: Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju, sum kršitve določb o nasprotju interesov uradne osebe javnega zavoda in sum kršitve integritete uradne osebe določenega ministrstva. Ob tem v[…]

Analiza v zdravstvu izpostavila številna tveganja tako za korupcijo kot za nastanek kršitve integritete

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) smo zaključili z Analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva (Analiza). Zaznali smo številna tveganja tako za korupcijo kot za nastanek kršitve integritete posameznikov, na podlagi česar smo Ministrstvu za zdravje (MZ), Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ), izbranim javnim zdravstvenim zavodom (JZZ) ter drugim pristojnim[…]

Komisija usposabljala Urad RS za kemikalije

Nadzornica svetnica na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) Jana Lesnik je danes o lobiranju in darilih po spletu usposabljala zaposlene Urada Republike Slovenije za kemikalije. Jana Lesnik med usposabljanjem Urada RS za kemikalije V okviru usposabljanja so se slušatelji podrobno seznanili z institutom lobiranja, pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o lobističnem stiku, karakteristikami[…]

Sodišče potrdilo ugotovitve Komisije o kršitvah integritete Saša Polanca

Upravno sodišče Republike Slovenije je zavrnilo tožbo nekdanjega predsednika Komisije za imenovanja in prejemke ter člana nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d. (SID banka), Saša Polanca in s tem pritrdilo ugotovitvam Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija), da je Polanec kršil integriteto po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). To je storil[…]

Predsednik Komisije predstavil Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predsednici republike

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) v sestavi predsednik dr. Robert Šumi ter namestnika predsednika Simon Savski in David Lapornik je danes predal Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar. To je bila prva predstavitev omenjenih dokumentov aktualni predsednici od nastopa njene funkcije. Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert[…]

Predstavnik Komisije na ocenjevanju Litve

Vodja Centra za zaščito prijaviteljev Gregor Pirjevec je ta teden na uradnem obisku Litve v sklopu tretje faze ocenjevanja Republike Litve glede izvajanja Konvencije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju. Pirjevec v Delovni skupini OECD predstavlja Republiko Slovenijo, ki kot ostale članice prevzema vlogo[…]

Začrtani nadaljnji koraki v sodelovanju s SBC

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes ponovno sprejel predstavnike Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), s katerimi so se dogovorili o nadaljnjih korakih glede skupnega sodelovanja. Predstavniki SBC (z leve): Janko Kuhar, Joc Pečečnik in Matjaž Petan Po uvodnih srečanjih med Komisijo in SBC lanskega decembra in januarja letos ter predavanju o[…]

Komisija obravnavo prijave zoper UKC Ljubljana odstopila policiji

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v postopku obravnave prijave zoper Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC Ljubljana) v zvezi z domnevno prirejeno razpisno dokumentacijo javnega naročila za nakup in vzdrževanje rentgenskih in CT naprav, ki naj bi favorizirala zgolj enega ponudnika, ugotovila, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se[…]

Komisija gostila predstavnike nevladnih organizacij

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes s sodelavci na rednem letnem sestanku gostil predstavnike slovenskih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja korupcije. Namen srečanja sta bili izmenjava informacij in krepitev sodelovanja med organizacijami. Sestanek nevladnih organizacij na Komisiji (z leve): Marjan Kos, Alenka Tepina, mag. Maja Planinc, Maruša Babnik,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar