Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Prijavitelji

Ali zakon določa zaščitne ukrepe, če pride do povračilnih ukrepov zoper prijavitelja?

Da, ZZPri v svojem 20. členu določa zaščitne ukrepe, ki so zlasti: prepoved razkritja identitete prijavitelja in zaupnost (6. člen ZZPri), izključitev odgovornosti prijavitelja (21. člen ZZPri), sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov (22. člen ZZPri), brezplačna pravna pomoč (23. člen ZZPri), nadomestilo za primer brezposelnosti (24. člen ZZPri), psihološka podpora (25.[…]

Kakšni so lahko povračilni ukrepi zoper prijavitelja?

ZZPri prepoveduje vsakršne povračilne ukrepe zoper prijavitelja. Najpogostejši povračilni ukrepi (19. člen ZZPri) pa so: odpoved delovnega razmerja; suspenz pogodbe o zaposlitvi; premestitev na nižje delovno mesto, onemogočanje ali zadržanje napredovanja; prenos delovnih nalog, sprememba kraja delovnega mesta, sprememba delovnega časa, zmanjšanje delovne obveznosti, neizplačilo ali znižanje plače in drugih dodatkov, neizplačilo nagrad in odpravnin;[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar