Arhiv pomembnih novic

Napake po znižani ceni

Vsakdo lahko naredi napako, vendar samo idiot vztraja pri njenem ponavljanju, je pred dobrima dvema tisočletjema rekel Cicero. Ne, to res ni zahtevna ugotovitev. Načeloma so stvari enostavne. Če nam doma dež zaradi odprtega okna enkrat zalije sobo, bomo po tem ob odhodu od doma vedno pozorni, da so okna zaprta. Nekaj smo se naučili. Ne želimo nove škode, ker smo odgovorni do svoje lastnine. Nadaljujte z branjem

KPK: ugotovitve poročila TI pričakovane in večinoma odraz realnega stanja

Po mnenju Komisije za preprečevanje korupcije so ugotovitve poročila Transparency International (TI) o implementaciji OECD Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju – tako globalne kot konkretne glede Slovenije – pričakovane in večinoma odraz realnega stanja, ki ga komisija zaznava tako v Sloveniji kot pri svojem sodelovanju v delovni skupini OECD zoper podkupovanje tujih javnih uslužbencev. Nadaljujte z branjem

KPK objavila dvoje ugotovitev o konkretnem primeru – zadevi Občina Komenda in Ljudska univerza Celje

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je sprejel dvoje ugotovitev o konkretnem primeru, in sicer Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja Tomaža Drolca v funkciji župana Občine Komenda pri razpolaganju s stvarnim premoženjem občine in pristopu k dolgu pravne osebe zasebnega prava ter Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja nekdanjega direktorja Ljudske univerze Celje Aleša Štepiharja. Nadaljujte z branjem

Zaključne ugotovitve KPK v zadevi Telekom Slovenije d.d.

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji senata 23. 8. 2012 soglasno potrdila zaključne ugotovitve v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb družbe Telekom Slovenije d.d.  v zvezi s prodajo in nakupom deležev v kosovski družbi Ipko.net in izdajo poroštva za obveznosti Najdi.si. Gre za ravnanja iz obdobja od leta 2007 do 2009, v času, ko je bil predsednik uprave Bojan Dremelj, podpredsednik Dušan Mitič, člani pa Darja Senica, Željko Puljić in Filip Ogris-Martič. Nadaljujte z branjem

Zaključne ugotovitve KPK v zadevi nakupa delnic Večer d.d.

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji senata 16. 8. 2012 sprejela zaključne ugotovitve v zvezi s postopkom poskusa nakupa delnic podjetja Večer d.d. s strani podjetja 3 Lan d.o.o. leta 2010. V zaključnih ugotovitvah je ocenila, da sta Matjaž Kovačič, kot predsednik uprave Nove KBM d.d., in Manja Skernišak, kot članica uprave Nove KBM d.d., s kršitvijo notranjih aktov banke ter v nasprotju z dolžno skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika zasebnemu podjetju omogočila korist v obliki pridobitve finančnih sredstev za plačilo are za nakup večinskega paketa delnic družbe Večer d. d. S tem sta obe odgovorni osebi izpolnili vse znake korupcije, kot jo opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem

Če je duh zdrav, mu bo telo sledilo

Naslov je izposojena različica znanega reka »zdrav duh v zdravem telesu« (mens sana in corpore sano), ki ga v takšni ali drugačni obliki poznajo vsa svetovna izročila. V času olimpijskega ognja velja najprej spomniti, da zdrav duh v zdravem telesu na športnem področju pregovorno služi kot motivacijsko načelo, kar se slej kot prej obrestuje tudi s kakšno medaljo. Pogosto ga zasledimo na zdravstvenem področju, v promocijskih programih ali pri ljudskem zdravilcu, ko namišljenemu bolniku »zabiča«, naj si najprej »uredi glavo«, da lahko imunski sistem poskrbi za telo. Nadaljujte z branjem

Ravnanje župana Občine Trebnje je nedopustno

Nedavni primer župana Občine Trebnje, ki je bil zaradi treh kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja pravnomočno obsojen, ponovno izpostavlja problematiko pomanjkanja pričakovane integritete funkcionarjev nekaterih lokalnih skupnosti in njihov brezbrižen odnos do etičnosti ravnanja ter ugleda, ki bi ga morali uživati in varovati pri svojem delu ter v javnosti, kot tudi problem neobstoja zakonske ureditve oziroma pogojev, ki bi podobno kot pri državnih organih omogočali tudi razrešitve lokalnih funkcionarjev. Za slednje je odgovoren tudi zakonodajalec, saj zakonsko ni uredil možnosti razrešitve (izreka nezaupnice oziroma odpoklica) župana, podžupana ali občinskega svetnika v primeru njegovega nezakonitega ravnanja, s tem pa posredno dopušča razmah tovrstnih primerov. Nadaljujte z branjem

Brez nasprotij interesov v večje zaupanje

Univerzalna in splošno sprejeta definicija nasprotja interesov ne obstaja, večina zakonskih in teoretičnih opredelitev pa izhaja iz tega, da do nasprotja interesov pride, kadar je javni interes okužen z zasebnimi interesi. Nasprotje interesov je škodljivo v prvi vrsti zato, ker najeda zaupanje, ki je izjemno pomembna vrednota za vsak organ in organizacijo iz javnega, pa tudi zasebnega sektorja. Pri tem je potrebno poudariti, da je potencialno nasprotje interesov (tudi videz nasprotja interesov) oziroma občutek posameznikov, da to nasprotje obstaja, enako škodljiv kot dejansko nasprotje interesov, saj oboje ustvarja nezaupanje javnosti v institucije javnega sektorja. Nadaljujte z branjem