Načelna mnenja po ZPKor

Načelno mnenje številka 23

Udeležba poslovodnih organov oziroma odgovornih oseb naročnika, ki posluje po predpisih o javnih naročilih, na ogledih objektov, opreme ali blaga, ki je ali lahko postane predmet javnega naročila in jo organizirajo ter plačajo dejanski ali potencialni pogodbeni partnerji teh naročnikov, predstavlja koruptivno ravnanje v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 22

Omejeno sodelovanje ponudnikov z naročniki pri pripravi razpisne dokumentacije za kompleksnejša javna naročila ob pogojih: da ne gre za komunikacijo o temeljnih vidikih javnega naročila in da so informacije, pridobljene na ta način, zagotovljene vsemzainteresiranim ponudnikom, ki zahtevajo razpisno dokumentacijo, ne izpolnjuje znakov korupcije po 3. alinei prvega odstavka 2. člena ZPKor, saj ne gre za kršitev dolžnega ravnanja. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 18

Načelno mnenje št.1 z dne 13.10.2004 se spremeni tako, da se glasi: Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 16

Sprejemanje vabil, na podlagi katerih dejanski ali potencialni poslovni partnerji naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, le-tem poravnavajo stroške udeležbe na predstavitvah izdelkov, opreme ali blaga, ki je ali lahko postane predmet javnega naročila, predstavlja koruptivno ravnanje v smislu 3.alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 15

Ravnanje zdravnikov v javnih zdravstvenih zavodih, ko opravljajo poleg svojih službenih obveznosti v službenih prostorih s službenimi sredstvi in v službenem času še raziskave tako: da jih opravljajo za potrebe proizvajalca ali trgovca medicinske opreme oz. zdravil in sprejmejo na tej osnovi za svoje delo osebno plačilo, nagrado ali kakršnokoli drugo neposredno ali posredno ugodnost, ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alinee 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem

Načelno mnenje številka 14

Direktorica galerije, ki je kot funkcionarka sprejela umetniško sliko v vrednosti več sto tisoč tolarjev v svojo last in posest od umetnika, ki je razstavljal svoja dela v galeriji in za katerega je napisala tudi kritiko, je darilo sprejela v zvezi s svojim delom. S sprejemom darila je kršila 24. člen Zakona o preprečevanju korupcije, njeno ravnanje pa ustreza definiciji korupcije po tretji alinei 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije. Nadaljujte z branjem