dodatne novice

Sklic 15. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 15. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 30. 7. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 14. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog Odločbe o nasprotju interesov
5. Predlog za izvedbo tematskega nadzora
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 14. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 14. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 23. 7. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 12. in 13. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
3. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predloga Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 13. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 13. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 16. 7. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Državna revizijska komisija je ugodila revizijskemu zahtevku Komisije za preprečevanje korupcije

Državna revizijska komisija je ugodila revizijskemu zahtevku, ki ga je Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) vložila kot zagovornik javnega interesa. Izbrani ponudnik bo kljub temu izvedel storitve, ki so predmet javnega naročila, zato primer znova potrjuje nujnost vzpostavitve nadzornega organa za področje javnega naročanja v Republiki Sloveniji.

Komisija je v okviru obravnave prijave suma korupcije, ki jo je prejela februarja letos in se je nanašala na oddajo javnega naročila »Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov v stavbi Kardeljeva ploščad 16 (UL PEF in SVŠGUGL)« naročnika, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, zaznala sum neenakopravne obravnave ponudnikov, sum kršitve glede priznavanja referenc in sum kršitve glede dolžnosti izločitve iz postopka javnega naročanja. Nadaljujte z branjem

Na Višjem sodišču zaključen postopek v odškodninski tožbi proti komisiji

Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani in zavrnilo pritožbo tožnice v pravdni zadevi za izplačilo odškodnine zaradi objave avtorskih honorarjev.

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, ki potrjuje, da ni izkazana (kvalificirana) protipravnost ravnanj komisije kot eden od elementov t. i. splošnega civilnega delikta. Sodišče ugotavlja, da je imela komisija razumne razloge za sklepanje, da njeno ravnanje ni protipravno.

Nadaljujte z branjem

Sklic 12. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 12. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 10. 7. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 11. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 11. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 7. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem

Sklic 10. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 10. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 23. 6. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Nadaljujte z branjem