dodatne novice

Sklic 30. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 30. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 24. 11. 2020, ob 11.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 29. seje senata komisije
2. Predlogi za uvedbo preiskave
3. Predlog o uvedbi postopka o prekršku
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 4. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 4. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 20. 11. 2020, z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog Sklepa o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede
2. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za vse točke dnevnega reda. Člani senata lahko najkasneje od 10.00 do 11.00 ure dne 20. 11. 2020 po elektronski pošti na elektronski naslov petra.zajc@kpk-rs.si posredujejo svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 20. 11. 2020 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 29. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) v 24. členu Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 18. 11. 2020, ob 13.00 uri, v prostorih komisije na Dunajskih cestah 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 28. seje senata komisije
2. Predlogi za uvedbo preiskave
3. Predlog Odločb o vpisu lobista v register lobistov
4. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnih primerih 
5. Obravnava Ugotovitev o konkretnih primerih
6. Obravnava Osnutka ugotovitev o enem primeru
7. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 28. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 28. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 12. 11. 2020, ob 9.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Continue reading

Sklic 27. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 27. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 6. 11. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 26. seje senata komisije in Zapisnika 3. dopisne seje senata komisije
2. Predloga za uvedbo preiskave
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
5. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
6. Predlog za nadaljevanje in uvedbo postopka
7. Obravnava Pojasnila
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 3. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 3. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 29. 10. 2020, Continue reading

Sklic 26. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 26. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 26. 10. 2020, ob 10.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Continue reading

Sklic 25. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 25. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 22. 10. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Continue reading

Sklic 24. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 24. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 15. 10. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Continue reading

Sklic 23. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 7. 10. 2020, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, Continue reading