Osrednje novice

Odziv komisije na Večerove zapise glede nadzora nad premoženjskim stanjem dr. Alme Sedlar

Ljubljana, 8. januarja 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije je v petek, 4. januarja 2019, od novinarja Časnika Večer Aleša Kocjana prejela vprašanja na temo nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarjev. Še isti in naslednji dan sta bila v Večeru objavljena tudi dva njegova prispevka na to temo. Ker so nekatere navedbe v prispevkih z naslovom »KPK se požvižga na zakon« in »Premoženje Sedlarjeve: To ni zraslo na zelniku SDS, ampak so bili spodbujeni s strani KPK« netočne in neresnične, komisija v nadaljevanju podaja odziv.

Nadaljujte z branjem

Konferenca v Beogradu

Ljubljana, 19. decembra 2018 – V Beogradu je 13. in 14. decembra 2018 potekala mednarodna konferenca z naslovom »Uporaba preventivnih mehanizmov za preprečevanje korupcije«, ki jo je organizirala srbska Agencija za preprečevanje korupcije s podporo Veleposlaništva Republike Italije in misije Organizacije za varnost in sodelovanje (OVSE) ob 9. decembru, mednarodnem dnevu boja proti korupciji.  

Nadaljujte z branjem

Tematski nadzor Občine Ribnica

Ljubljana, 12. decembra 2018 – Senat komisije je na 39. seji dne 29. 11. 2018 sprejel sklep, da se sprejme Poročilo tematskega nadzora Občine Ribnica v mandatu 2014 – 2018. Komisija je s tematskim nadzorom ugotovila, da Občina Ribnica precej vzorno sledi določbam Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter ji z namenom ustreznejšega upravljanja korupcijskih tveganj izdala priporočila.

Nadaljujte z branjem

Poslanica predsednika ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji

V nedeljo praznujemo pomembno prelomnico na področju boja proti korupciji, 15. rojstni dan Konvencije Združenih narodov proti korupciji, prvega pravno zavezujočega instrumenta na tem področju. Ta dan ves svet obeležuje kot mednarodni dan boja proti korupciji, ob katerem se spomnimo zaveze slediti poslanstvu dvigovanja zavesti o korupciji in opozarjati na njene negativne učinke na človeško družbo in blaginjo. Komisija za preprečevanje korupcije že tradicionalno tudi letos poskuša s Tednom boja proti korupciji še nekoliko drugače kot preostalih 51 tednov v letu zdramit ponekod še vedno zaspano osebno integriteto.

Močna drža proti korupciji mora postati vrhovna vrednota, ki naj si jo vsak posameznik nadene vsako jutro. Ne zgolj 9. decembra, ko je svet poln visokoletečih besed in zapisov na to temo. Ne moremo si privoščiti 364 dnevnega »protikorupcijskega zimskega spanja«. Ključna dejavnika v boju proti korupciji sta osebna integriteta in odgovornost vsakega posameznika! Vsak dan. Tudi tu velja dobro patinasto pravilo, da je vedno treba pomesti najprej pred svojim pragom. Le težko je namreč pridigati o čistoči, če se nam medtem v grlu zatika umazanija izpod lastnih nog. Tako se ob prazniku prvega pravno zavezujočega dokumenta za boj proti korupciji ponuja krasna priložnost za inventuro preteklega dela in »pomladansko protikorupcijsko čiščenje«.

Priznati moram, da mi gre že silno težko izpod peresa problematika, ki jo v vlogi lajnarja v nedogled gonimo kot eno in isto vižo. Tudi letos namreč ne morem mimo nerazumno razvlečenega, že pošteno zaprašenega procesa novelacije Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zadeve, zaradi katere nas je že večkrat v oslovsko klop posadila mednarodna javnost in njene najvišje instance. Zaradi nerazumnih in nesprejemljivih igrarij z našim krovnim zakonom, ki nam otežujejo delo, se zdi, da v tem primeru integriteta na ključnih področjih trdno spi. Novela je v oktobru sicer svoje naveličane krake spet pretegnila, vse skupaj pa zatohlo zaudarja po že ničkolikokrat videnem. Dejstvo je, da je zgolj noveliranje v tem primeru neprimerno, čemur sta v tem letu pritrdili tako Služba Vlade RS za zakonodajo kot tudi Zakonodajno-pravna služba DZ RS. Republika Slovenija potrebuje nov Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Ne danes in ne jutri ampak včeraj potrebujemo politično voljo, ki bo jasno sporočala, da je še vedno zavezana k ničelni toleranci do korupcije.

Želimo in prizadevamo si, da bi slogan Komisije za preprečevanje korupcije, želimo – Integriteta, odgovornost, vladavina prava – postal vodilo vsakega posameznika. Le z visoko integritetno držo lahko širimo etično delovanje javnega sektorja in krepimo zaupanje v institucije javnega sektorja. Slednje pa so žal nekatere sporne prakse v vrstah predstavnikov ljudstva v tem letu močno načele. Za neetičnost in krhko integriteto v slovenskem političnem prostoru ne bi smelo biti prostora. Ta madež pa lahko odstranimo. S prepotrebnim a žal še neobstoječim kodeksom etike za poslance. Ta bo krepil njihovo  integriteto in integriteto institucije, ki jo prestavljajo, ter omejeval neintegritetne prakse med najvišjimi državnimi funkcionarji na poslanskih položajih. Svet nas gleda! V nas so že leta uprte oči Sveta Evrope, ki slovenske poslance k sprejemu kodeksa etike poziva že vse od sprejema Poročila o Republiki Sloveniji leta 2012. Takšen kodeks etike je nujen. Nujen je, ker integriteta poslancev več kot očitno rabi temeljito čiščenje, in nujen je, ker imajo državljani Republike Slovenije pravico vedeti, kaj lahko pričakujejo in zahtevajo od svojih izvoljenih predstavnikov. Skrajni čas je, da predstavniki elit slovenske družbe postanejo zgled in okrepijo spoštovanje svoje pravne države in svojih državljanov.

Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije