Osrednje novice

Vodstvo komisije na obisku v Državnem zboru RS

Ljubljana, 13. julija 2018 – Člani senata Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) so včeraj, 12. julija 2018, na povabilo predsednika Državnega zbora RS mag. Mateja Tonina, obiskali Državni zbor RS.

Predsednika komisije Boris Štefanec ter njegova namestnika dr. Igor Lamberger in mag. Uroš Novak je na obisku v državnem zboru sprejel predsednik državnega zbora mag. Matej Tonin, na obisku pa je bila prisotna tudi generalna sekretarka državnega zbora Uršula Zore Tavčar, nekateri poslanci in strokovni sodelavci državnega zbora. Obisk je bil namenjen obravnavi aktualnih tem.

Komisija opozarja: Integriteta poslancev in Državnega zbora RS sta ponovno okrnjeni

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) že vrsto let poziva Državni zbor RS in njegove poslance k sprejemu kodeksa etike, ki bi natančneje določal pravila njihovega vedenja ter krepil njihovo  integriteto ter integriteto institucije, ki jo prestavljajo. Tako je tudi tik pred zadnjimi volitvami komisija obiskala strokovne službe Državnega zbora RS in ponovno poudarila pomembnost kodeksa etike ter ponudila pomoč. Kljub temu pa komisija od predsednikov Državnega zbora RS vedno znova prejema odgovore, s katerimi prelagajo odgovornost za pripravo kodeksa etike na naslednjo sestavo Državnega zbora RS. Nadaljujte z branjem

Odziv komisije v zadevi Zmago Jelinčič Plemeniti

Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) je v letu 2011 na lastno pobudo začela postopek nadzora nad premoženjskim stanjem Zmaga Jelinčiča Plemenitega, takratnega poslanca Državnega zbora RS (zavezanec). Komisija je preverjala njegovo premoženjsko stanje po določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), in sicer za obdobje od 30. 1. 2004 do 21. 12. 2012 (zavezanec je funkcijo poslanca Državnega zbora RS opravljal do 21. 12. 2011).

Komisija je v predmetni zadevi zaradi neprepričljivega in neverodostojnega pojasnila, vezanega na izvor pridobitve določenega premoženja zavezanca, že februarja 2015 Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani podala predlog za uvedbo finančne preiskave.

V okviru postopka nadzora premoženjskega stanja zavezanca komisija posebej ni bila obveščena o kakršnem koli nakazilu za namen plačila storitev prevoda Svetinove Ukane, zato se do navedenega v okviru postopka tudi ni mogla opredeliti. Če bi zavezanec znesek v višini, kot ga navajajo mediji, prejel na svoj transakcijski račun, bi spremembo v višini nad 10.000 evrov moral sporočiti komisiji, saj to zahtevajo določbe ZIntPK.

Glede na to, da se komisija, kot že navedeno zgoraj, v zvezi z nakazilom za namen plačila storitev prevoda Svetinove Ukane ni mogla opredeliti, se je pa o tem seznanila v okviru zadnjih medijskih objav, bo zavezanca, v skladu s pooblastili, ki jih ima po ZIntPK, pozvala k pojasnilu.

Komisija opozarja na netransparentnost postopka sprejemanja Uredbe o hrupu

Ljubljana, 18. junija 2017 – Komisija z začudenjem in nejevoljo ugotavlja, da je Vlada RS v okviru tekočih poslov sprejela Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba o hrupu) kljub številnim vsebinskim pomislekom zainteresirane strokovne javnosti in ne nazadnje komisije. Zaradi mnenja Službe Vlade RS za zakonodajo, da sprejem uredbe načeloma ne sodi med tekoče posle, je komisija začudena nad diametralno nasprotnim postopanjem, ki zbuja dvom v utemeljenost ravnanja v javnem interesu vlade v odhodu.

Nadaljujte z branjem

Predaja letnega poročila komisije Državnemu zboru RS ter pritrditev Vrhovnega sodišča RS komisiji v zadevi Janković

Ljubljana, 31. maja 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije je Državnemu zboru RS danes predala letno poročilo in oceno stanja za leto 2017, včeraj pa je komisija prejela sklep Vrhovnega sodišča RS, s katerim je bila zavrnjena pritožba Zorana Jankovića v zadevi zaključnih ugotovitev nadzora komisije nad njegovim premoženjskim stanjem. Nadaljujte z branjem

Zapis v poročilu Komisije Državnega zbora RS za preiskovanje suma pranja denarja v bankah glede komisije ne drži

22. maja 2018 – Komisija za preprečevanje korupcije opozarja, da je v končnem poročilu Komisije Državnega zbora RS za preiskovanje suma pranja denarja v bankah navedeno, da Komisija za preprečevanje korupcije ni posredovala zahtevanega gradiva ali izsledkov notranjega nadzora, kar ne drži. Komisija za preprečevanje korupcije je poročilo o izvedenem notranjem nadzoru 27. 12. 2017 posredovala Državnemu zboru RS.  Nadaljujte z branjem