Osrednje novice

Komisija javnim zavodom lekarnam posredovala ugotovitve, priporočila ter navodila

Ljubljana, 21. septembra 2018 – Komisija v okviru svojih rednih aktivnosti občasno izvaja tudi analize načrtov integritete posamičnih skupin zavezancev, analize tveganj ter analize uporabe preventivnih mehanizmov. Eno takih analiz je komisija izvedla v okviru javnih zavodov lekarn in jim ob zaključku posredovala ugotovitve, priporočila ter navodila glede izvajanja načrtov integritete, obvladovanja korupcijskih tveganj in tveganj za neintegritetna ravnanja ter uporabe protikorupcijske klavzule.

Nadaljujte z branjem

Obisk vodstva Policije na komisiji

Ljubljana, 5. septembra 2018 – Predsednik komisije Boris Štefanec je skupaj z namestnikoma dr. Igorjem Lambergerjem in mag. Urošem Novakom danes na vljudnostnem obisku sprejel generalnega direktorja Policije Simona Veličkega in njegovo namestnico mag. Tatjano Bobnar.

Nadaljujte z branjem

Ugotovitve o konkretnem primeru »Nakup in dobava smetarskega vozila«

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) je na 24. Seji, 19. 7. 2018, na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega ter sedmega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi javnega naročila »Nakup in dobava smetarskega vozila«, vodeni zoper obravnavano osebo mag. Janeza Resmana, direktorja javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. Nadaljujte z branjem

Prisvojitev knjig bivših poslancev poslanske skupine SNS je neintegritetna

Ljubljana, 7. avgusta 2018 – Komisija je kritična do nedopustnega ravnanja nekdanjih poslancev poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke (SNS) in njihovega predsednika ter poslanca Državnega zbora RS Zmaga Jelinčiča, saj je poslanska skupina v obdobju mandata med leti 2008 in 2011 naročila 113 knjig, katerih po koncu mandata ni vrnila v parlamentarno knjižnico. Tovrstno vedenje komisija ocenjuje za neintegritetno in ponovno izpostavlja pomembnost sprejema poslanskega etičnega kodeksa.

Nadaljujte z branjem

Komisija zaznala korupcijska tveganja v postopku imenovanja direktorja javno socialno varstvenega zavoda – doma starejših občanov

Ljubljana, 30. julija 2018 – Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, ZIntPK) ter 51. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) na 23. seji, dne 11. 7. 2018, sprejel Ugotovitve o posameznem primeru v zadevi imenovanja direktorja javno socialno varstvenega zavoda – doma starejših občanov. Komisija je v okviru tega postopka ugotovila korupcijska tveganja in izdala priporočila.

Nadaljujte z branjem