Osrednje novice

O upravljanju korupcijskih tveganj in nasprotja interesov v kadrovskih postopkih

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije organizirala spletni seminar – webinar na temo Upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora družb. 

V uvodnem nagovoru je predsednik Komisije dr. Robert Šumi poudaril, da predstavlja preventivna dejavnost, kamor sodijo tudi usposabljanja in izobraževanja z namenom ozaveščanja čim širšega kroga ljudi, izjemno pomembno poslanstvo Komisije. »Iz tega vidika je zelo pomembna tudi tema današnjega dogodka. Komisija se s postopki kadrovanj v družbah v državni lasti pogosto ukvarja v okviru svoje nadzorne funkcije, pri čemer ugotavljamo, da so kadrovski postopki v družbah v državni lasti izpostavljeni tako visoki stopnji tveganja za nastanek koruptivnih ravnanj kot tudi visoki stopnji tveganja za ravnanja v nasprotju s pričakovano integriteto posameznikov in organizacij. Zato je pomembno, da se vsak posameznik, ki se znajde v funkciji vodenja ali nadzora družb v državni lasti, dobro zaveda kakšne so njegove dolžnosti in omejitve.« Predsednik Komisije je ob tem poudaril pomen vodenja z zgledom in zavedanja, da višje kot si na družbeni lestvici, večjo odgovornost imaš.

V okviru spletnega seminarja je izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) Irena Prijovič 121 slušateljem predstavila prehode funkcionarjev in oseb s funkcijo v politični stranki v vodstvene funkcije v državnih in občinskih podjetjih, predsednik ZNS Gorazd Podbevšek pa direktne prehode iz nadzorne v vodstveno funkcijo v isti družbi.

Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor in preiskave na Komisiji, pa je predstavila institut nasprotja interesov, kot ga opredeljuje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, in ustrezne postopke izločitve v primerih, ko je nasprotje interesov zaznano. »Pomembno je, da se odstrani videz pristranskosti in zagotovi enakopravna obravnava vsem kandidatom, še posebej v postopkih kadrovanj,« je poudarila in predstavila praktične primere obstoja nasprotja interesov in upravljanje tveganja nasprotja interesov ter izvajanja vplivanj v kadrovskih postopkih.

Posnetek celotnega dogodka si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Dogodek je potekal v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, pri katerem Komisija sodeluje drugo leto zapored. Aktivnosti Komisije na področju ozaveščanja o nasprotju interesov se bodo nadaljevale, saj bomo v okviru Tedna boja proti korupciji priredili okroglo mizo na temo problematike tega instituta, katerega obvladovanje je ključno za delovanje pravne države ter zaupanje v demokratične institucije, transparentnost, enakopravnost in objektivnosti odločanja v javnih zadevah ter razpolaganje z javnimi sredstvi.

Tri e-usposabljanja o Načrtih integritete, etiki, integriteti in korupcijskih tveganjih

Predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije so včeraj kar trikrat predavali na daljavo: namestnik predsednika Simon Savski je v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah študentom Fakultete za varnostne vede predal znanje o ukrepih za krepitev integritete in predstavil novosti spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, vodja Službe za integriteto in preventivo Barbara Fürst je za vodstvene delavce zdravstvenih domov celjske in posavske regije predavala o izvajanju in posodabljanju Načrta integritete, njena pomočnica mag. Sonja Jelen pa je pravosodno osebje usposabljala o etiki in integriteti ter korupcijskih tveganjih na to temo.

Continue reading

Strokovno e-usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev

Pomočnica vodje Centra za integriteto in preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije mag. Sonja Jelen je danes, 12. novembra 2020, izvedla strokovno e-usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev. 24 udeležencev je na predavanju na daljavo, po aplikaciji MS Teams, izvedelo o integriteti in dejavnikih tveganj na sodiščih in državnih tožilstvih.

Continue reading

Pojasnilo glede upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) je v okviru iniciative Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020, ki bo letos potekala med 16. in 20. novembrom, na 27. seji 6. 11. 2020 sprejel Pojasnilo glede upravljanja korupcijskih tveganj in nasprotij interesov v kadrovskih postopkih za člane organov vodenja in nadzora v družbah, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost. Continue reading

Dnevi integritete 2020: kje so tveganja za nastanek korupcije pri javnem naročanju

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (komisija) smo se odzvali povabilu Transparency International Slovenia (TIS) k sodelovanju pri dogodku Dnevi integritete 2020, ki bo letos – v popolnoma spletni obliki – na temo javnega naročanja 8. decembra 2020. Videovsebino bo s komisije prispeval pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave Albert Nabernik, ki bo predstavil nekatere institute Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije za preprečevanje tveganja za nastanek korupcije v povezavi z javnim naročanjem. Continue reading