Osrednje novice

Podpis sporazuma o sodelovanju na področju preprečevanja korupcije

Ljubljana, 20. februarja 2019 – Danes sta se predsednik komisije Boris Štefanec in namestnik predsednika komisije dr. Igor Lamberger mudila na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer so Boris Štefanec, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in glavni inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve mag. Mitja Perko podpisali osveženi sporazum o sodelovanju na področju preprečevanja korupcije.

Nadaljujte z branjem

Mnenje in priporočilo glede nezdružljivosti funkcij ter članstva in dejavnosti poslancev DZ RS

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) ter 51. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) je senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), v sestavi Boris Štefanec, predsednik, dr. Igor Lamberger, namestnik predsednika, in mag. Uroš Novak, namestnik predsednika, sprejel naslednje  Nadaljujte z branjem

Erar v reviji Fraud Intelligence

V februarju 2019 je bil v ugledni reviji Fraud Intelligence objavljen članek o IT orodjih v boju zoper korupcijo, v katerem je opisana tudi spletna storitev Erar, ki jo je razvila Komisija za preprečevanje korupcije. V članku je navedeno, da omenjena storitev omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, vsebuje pa tudi podatke o lobističnih stikih, darilih v javnem sektorju in davčnih dolžnikih, ki prejemajo javna sredstva. Posebne pozornosti sta v članku deležna seznam omejitev poslovanja in prikaz slabo ocenjenih vrednosti javnih naročil, pri katerih je bil odstotek napake med ocenjeno in končno vrednostjo večji od 100.

Članek navaja še, da se podatki, zajeti v aplikaciji Erar, ki jo je Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) označil kot nepogrešljivo orodje za povečanje transparentnosti porabe javnih sredstev, ažurirajo dnevno. sistem kot celota pa s svojo javno dostopnostjo zmanjšuje tveganje za razvoj sistemske korupcije v državi.

Obisk predstavnika evropske investicijske banke

Komisijo za preprečevanje korupcije je dne 6. 2. 2019 obiskal g. Bernard O’Donnell, vodja Oddelka za preiskovanje goljufij pri Evropski investicijski banki (EIB). S predsednikom komisije Borisom Štefanecem sta izmenjala izkušnje v zvezi s preiskovanjem sumov koruptivnih ravnanj pri velikih državnih projektih ter se dogovorila za nadaljnje sodelovanje med komisijo in EIB.

Indeks zaznave korupcije tudi letos v Sloveniji ne beleži sprememb

Ljubljana, 29. januarja 2019 – Nevladna organizacija Transparency International je danes objavila indeks zaznave korupcije za leto 2018 (CPI), ki odraža zaznavo stopnje korupcije v javnem sektorju na nacionalni ravni. Slovenija v zadnjih štirih letih ohranja svoj položaj na lestvici, saj je v letu 2018 osvojila 60 točk oziroma 36. mesto, kar pa še vedno pomeni, da je Slovenija precej pod evropskim povprečjem, ki znaša 65 točk. Komisija meni, da temu botruje neprimeren odziv oziroma pogosto celo odsotnost odziva odločevalcev, ko pristojni organi ugotovijo korupcijo. Za napredek na lestvici indeksa zaznave korupcije je po njenem mnenju potrebna tudi učinkovita zakonska ureditev področja preprečevanja korupcije v državi.

Nadaljujte z branjem

Komisija aktivno glede problematike FIHA

Ljubljana, 23. januarja 2019 – Ena od prednostnih nalog Komisije za preprečevanje korupcije (komisije) je zagotavljanje transparentnosti in zakonitosti delovanja Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO. Komisija je začela s temi aktivnostmi že leta 2011, ko je zaradi zaznanih povečanih tveganj za korupcijo in kršitev integritete v sistemu delovanja FIHA slednjemu odredila izdelavo načrta integritete, orodja, ki omogoča identifikacijo in upravljanje s takimi tveganji. Komisija je sodelovala pri oblikovanju načrta integritete FIHA, v lanskem letu pa je začela tudi z aktivnostmi za njegovo posodobitev, ki naj bi se zgodila letos. 

Nadaljujte z branjem