Projekti in dogodki

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) izvaja v okviru svojih aktivnosti za preprečevanje korupcije tudi različne posvete, okrogle mize in druge dogodke z namenom ozaveščanja javnosti o posameznih vidikih boja proti korupciji ter integritete posameznika in organizacije.

Poseben segment dogodkov, namenjenih ozaveščanju javnosti o različnih vidikih boja proti korupciji, so natečaji, s katerimi želi Komisija spodbuditi razmišljanje o učinkih korupciji ter pomenu integritete. V preteklosti se je Komisija z natečaji osredotočala predvsem na šolsko mladino in otroke kot skupino javnosti, ki šele osmišlja pojem korupcije, izvedla pa je tudi že fotografski natečaj za splošno javnost.

Pomakni se na vrh