Katere funkcije se vpisujejo v elektronske obrazce pod točko “Podatki o funkcijah oz. delu, ki sem jih opravljal/a neposredno pred nastopom trenutne funkcije”?

V to točko se vpisujejo podatki o zaposlitvi ter vseh funkcijah in dejavnostih, ki ste jih opravljali neposredno pred nastopom trenutne funkcije. Vpiše se le zadnjo zaposlitev ali funkcijo, ki ste jo opravljali pred nastopom tekoče funkcije, tudi če ste bili v vmesnem času brez zaposlitve.

Katere funkcije se vpisujejo v elektronske obrazce pod točko “Podatki o funkcijah oz. delu, ki sem jih opravljal/a neposredno pred nastopom trenutne funkcije”?
Pomakni se na vrh