Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Objava podatkov

Ali Komisija objavi vse podatke, ki jih mora lobist predložiti ob vpisu?

V javno dostopnem registru registriranih lobistov v Republiki Sloveniji, ki ga vodi Komisija, so objavljeni le naslednji podatki: osebno ime lobista, davčna številka lobista, naslov, kamor želi lobist prejemati obvestila in vabila iz drugega odstavka 67. člena ZIntPK, firma oziroma ime in sedež gospodarske družbe, samostojnega podjetnika ali interesne organizacije, če je lobist pri teh[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar