Obdobna poročila

Na podlagi smernic za obravnavo zadev s področja nasprotja interesov so v tej rubriki objavljena Obdobna poročila Komisije za preprečevanje korupcije o izvedenih postopkih na tem področju. Z ukinitvijo smernic se obdobna poročila od aprila 2019 ne pripravljajo več, postopki s področja nasprotja interesov pa so umeščeni v mesečna poročila o delu komisije, ki so objavljena med novicami.

V letu 2019:

V letu 2018:

V letu 2017:

V letu 2016:

V letu 2015:

V letu 2014:

V letu 2013: