Obdobna poročila

Na podlagi smernic za obravnavo zadev s področja nasprotja interesov v tej rubriki objavljamo Obdobna poročila Komisije za preprečevanje korupcije o izvedenih postopkih na tem področju.

V letu 2019:

V letu 2018:

V letu 2017:

V letu 2016:

V letu 2015:

V letu 2014:

V letu 2013: