O spletni strani

Skladno z določbami zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana. Zato se dokumenti, objavljeni na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije, lahko reproducirajo, priobčijo javnosti, distribuirajo, dajejo v najem in predelajo, pri čemer se mora v primeru uporabe prosto dostopnih informacij javnega značaja navesti naslednji vir podatkov: »Komisija za preprečevanje korupcije«.

Komisija za preprečevanje korupcije se bo trudila, da na spletnih straneh zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke, vendar ne prevzema odgovornosti za točnost in pravilnost njihove vsebine. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Komisija za preprečevanje korupcije niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Zasebnost

Spletna stran uporabnikom posreduje spletne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. V ta namen se uporabniku dodeli začasen sejni piškotek, ki poteče ob zaključku brskalniške seje.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika se lahko spremeni v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov se lahko v brskalniku tudi popolnoma prepreči za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na računalniku uporabnika, se lahko izbrišejo.

Spletna stran za delovanje iskalnika uporablja lokalno shrambo.

Spletni strežnik spletnega mesta v dnevniško datoteko beleži datum in čas obiska, obiskano spletno mesto in podatke o tem mestu (koda odgovora strežnika na spletni zahtevek in velikost datoteke v bajtih), spletno mesto, ki ga je uporabnik predhodno obiskal (t.im. HTTP referer) ter podatke o identifikaciji spletnega brskalnika. IP naslovov obiskovalcev se ne beleži. Gre za običajno beleženje podatkov v tako imenovano dnevniško datoteko (t.im. log file). Ti podatki se hranijo začasno, za namen nadzora nad tehničnim delovanjem spletne strani ter kot pomoč pri odpravljanju morebitnih napak na tehnični infrastrukturi, nato se samodejno izbrišejo.

Registriranim upravljavcem spletnega mesta je ob prijavi v sistem za upravljanje s spletno stranjo dodeljenih več piškotkov spletnega mesta in njegovih vtičnikov za prilagoditev uporabniške izkušnje in njihovo enolično identifikacijo.

Zagotavljajo se razumni ukrepi, ki onemogočajo identificikacijo posameznega obiskovalca. Podatki niso dostopni nepooblaščenim osebam ali javnosti, razen v sumarni oziroma anonimizirani obliki.

Spletna stran je dostopna samo prek šifrirane (tim. SSL) povezave.

Spletna stran je izdelana s tehnologijo WordPress.