“Pismo poslancem” (2013)


Ustvarjalni literarni natečaj za osnovne šole

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila ustvarjalni natečaj za zadnje triletje devetletke, ki ga organizira v okviru dogodkov ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji, ki ga vsako leto obeležujemo 9. decembra. Natečaj bo tokrat potekal pod naslovom »Pismo poslancem«.

Glede na uspeh projekta v preteklih letih smo se po posvetu z učitelji odločili, da projekt nekoliko spremenimo in razširimo. Letos bodo lahko sodelovali učenci celotnega zadnjega triletja osnovnih šol (7 – 9 razred) in ne le osmošolci, kot je veljalo do sedaj. Da bodo do izraza prišli še drugi umetniški talenti, ne samo likovni, je tokratni natečaj namenjen pisanju, pod naslovom »Pismo poslancem«.

Cilj Ustvarjalnega natečaja za osnovne šole »Pismo poslancem« je spodbuditi učence, da razmišljajo o družbi in o dogajanju okoli njih, o vrednotah kot so poštenost, pravičnost, enakopravnost, o posledicah, do katerih lahko pride, kadar posameznik ter družba teh vrednot ne gojita in razvijata, kako je mogoče z demokracijo in aktivno participacijo vplivati na družbo in posamezne nosilce oblasti, ter ključno – svoja opažanja in občutke posredovati članom zakonodajnega telesa, ki lahko s svojimi pristojnostmi pa tudi osebno držo in torej lastnim zgledom sooblikujejo omenjene vrednote ter odnos družbe do njih. Učenci bodo v okviru ustvarjalnega natečaja tudi razvijali sposobnost razumevanja in reševanja etičnih vprašanj, s katerimi se mladostniki vsakodnevno soočajo. Izbrani izdelki, ki jih bo izbrala posebna natečajna komisija, bodo natisnjeni v zborniku, najboljših 12 pa bo na ogled na slavnostnem dogodku ob zaključku natečaja.

Več o vsebini in opis postopka prijave


Smernice za učitelje v okviru ustvarjalnega natečaja Pismo poslancem

Nekateri učitelji, ki so lani kot mentorji sodelovali na natečaju, so izrazili željo, da bi jim pripravili smernice za njegovo izvedbo, v katerih bi na kratko pojasnili nekatera osnovna področja, ki naj bi jih učitelji z učenci obdelali oziroma se o njih pogovorili.

Na komisiji smo pripravili smernice v obliki zgodbe, v kateri smo izpostavili ključne vsebine in izhodišča za diskusijo v razredu. Uporaba smernic pri izvedbi natečaja ni obvezna, namenjene so pomoči učiteljem in učencem kot dodatno orodje.


Izbor izdelkov

Izbor najboljših izdelkov, ki so jih v okviru ustvarjalnega natečaja »Pisma poslancem« pripravili učenci sodelujočih šol, je potekal 25. 11. 2013 v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije.

Na natečaju je z različnim številom izdelkov (do največ 15), ki so jih šole same izbrale kot najboljše, sodelovalo 61 osnovnih šol. Dvanajst izdelkov je med skupno 433 izdelki izbrala posebna natečajna komisija v sestavi:

  • Dejan Steinbuch, novinar in kolumnist;
  • Andraž Teršek, pravnik in kolumnist;
  • dr. Alojz Ihan, dr. med., pesnik, pisatelj in kolumnist;
  • Maja Marič, nadzornica za omejevanje korupcije;
  • Jagoda Vitez, višja svetovalka za integriteto in preventivo.

Komisija je pri ocenjevanju oziroma izbiri upoštevala izvirnost, predloge rešitev in pozitivno naravnanost pisem, brez določitve vrstnega reda pa je izbrala naslednje:

IME IN PRIIMEK AVTORJA IZDELKA     OSNOVNA ŠOLA MENTOR
1 Alja Grželj     Osnovna šola Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje Maja Sulčič
2 Ana Žižek     Osnovna šola III, Murska Sobota Zorica Sečko, Suzana Novak
3 Andreja Pevec Podgornik     Osnovna šola Borisa Kidriča, Kidričevo Sonja Lenarčič
4 Astrid Marovič     Osnovna šola Mladika, Ptuj Karmen Ivančič
5 Gala Margita Štiglić     Osnovna šola Brežice Darinka Ferenčak Agrež
6 Hana Kozlevčar, Sara Kokot, Ana Ivič     I. osnovna šola Rogaška Slatina Katja Sivka, Daria Gorupić Juranić, Marijana Šepič, Karolina Ižanc
7 Jan Antolič     Osnovna šola Franceta Prešerna, Maribor Tanja Iršič
8 Maja Bagari     Osnovna šola III, Murska Sobota Zorica Sečko, Suzana Novak
9 Sara Slemenšek Avšič     Osnovna šola Brežice Darinka Ferenčak Agrež
10 Zarja Černe     Osnovna šola Vrhovci Konstanca Šešek
11 Žan Kresnik     Druga osnovna šola Slovenj Gradec Emir Begić, Marta Rubin
12 Žana Florjanič     Osnovna šola Brežice Mateja Bogovič Fifnja

Vsem prijavljenim šolam in natečajni komisiji, ki je opravila končni izbor izdelkov, se zahvaljujemo za sodelovanje.

Izbrane izdelke lahko preberete v elektronski različici zbornika natečaja za osnovne šole »Pisma poslancem«.

Zbornik natečaja – Pisma poslancem

Pisma poslancev del naloge Politična participacija mladostnikov

Pisma poslancev so bila vključena v raziskovalno nalogo, ki jo je za MDDSZ izvajal Inštitut RS za socialno varstvo. Analiza pisem je avtorjem naloge ponudila enkraten vpogled v razmišljanja otrok ter odlično dopolnila druge dele naloge in tako v veliki meri prispevala k celostni obravnavi tematike politične participacije otrok v Sloveniji.

Naloga obravnava upad konvencionalne politične participacije, neprepoznavanje novih oblik politične participacije mladostnikov in politično nezastopanost tistih družbenih skupin, ki ne sodelujejo v procesih političnega odločanja. Hkrati je bil fokus raziskave tudi na tem, kakšne so politične vrednote mladostnikov, kako razmišljajo, katere teme jih najbolj zanimajo, ali se razlikujejo glede na regijo ipd.

O raziskovalni nalogi si lahko preberete tukaj, celotno poročilo o njej pa v priponki spodaj.

Aktivno državljanstvo mladostnikov