Poziv zavezancem za oddajo letnega poročila o izvajanju načrta integritete

22. 05. 2024

Državne organe, samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javne zavode, javne gospodarske zavode in javne sklade spominjamo, da so v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) dolžni pripraviti letno poročilo o izvajanju načrta integritete. Poročila posredujejo Komisiji za preprečevanje korupcije do 5. junija 2024. Obrazec za poročanje je dostopen v elektronskem registru tveganj ali na spletni strani Komisije.

V poročilu morate zavezanci poročati o zaznanih tveganjih in izvedenih ukrepih za njihovo obvladovanje. Posebej poudarjamo pomen identifikacije novih tveganj in oblikovanja ustreznih ukrepov za njihovo obvladovanje v povezavi z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZZPri), ki je bil sprejet lansko leto.

Več informacij je na voljo na naši spletni strani, prav tako dostop do obrazca.