Občina X je svojim občinskim funkcionarjem ob zaključku leta 2012 izročila priložnostno darilo – brisačo. Poleg tega jim je »kot pripomočka za delo« podarila še rokovnik in USB ključek. Vse troje skupaj preseže vrednost 25 EUR. Ali je to darilo – glede na to, da sta rokovnik in USB ključek bila mišljena kot sredstvo za delo in ne kot priložnostno darilo – potrebno vpisati v seznam daril, ki ga občina vodi skladno z 31. členom ZIntPK.

ZIntPK je v svojih določbah glede prejemanja daril, njihovih vrednosti in poročanju jasen – v 3. odstavku 30. člena določa, da so priložnostna darila manjše vrednosti tista darila, ki so funkcionarjem dana ob posebnih priložnostih in ne presegajo vrednosti 75 EUR in katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 150 EUR, če so prejeta od iste osebe. Zato je po mnenju komisije darilo, ki ga je občina ob zaključku leta podarila funkcionarjem (brisača, rokovnik in USB ključ) – ne glede na to, da sta po vašem razumevanju rokovnik in USB ključek mišljena kot »sredstvi za delo« in ne kot priložnostno darilo – v kontekstu zakona potrebno razumeti kot priložnostno darilo. V kolikor to darilo (posamezen predmet ali enota) presega vrednost 25 EUR, ga je potrebno vpisati na seznam daril, ki ga občina vodi skladno z 31. členom ZIntPK.

Odgovor z dne 22.02.2013 št. 06271-1/2013-10