Sklic 22. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 22. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 15. 5. 2019, ob 10.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnik 21. seje senata komisije
2. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2018
3. Predlog za uvedbo nadzora ali preiskave
4. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik