Sklic 24. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 24. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 29. 5. 2019, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 23. seje senata komisije
2. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
3. Obravnava zadeve s področja lobiranja
4. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik