Sklic 25. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 25. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 6. 6 . 2019, ob 9.00, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Potrditev Zapisnika 24. seje senata komisije
  2. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
  3. Obravnava zadeve s področja nezdružljivosti
  4. Obravnava zadeve s področja lobiranja
  5. Obravnava sklepa
  6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik