Sklic 26. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 26. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 13. 6. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 25. seje senata komisije
2. Javni katalog daril za leto 2018
3. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik