Sklic 28. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 28. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 12. 11. 2020, ob 9.30 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 27. seje senata komisije
2. Predlogi za uvedbo preiskave
3. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik