Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 08. 08. 2005

Pojasnilo številka 74

Poslovanje Knjižnice Pavla Golie iz Trebnjega s poslovnim subjektom Vrtnarstvo Cvelbar, Stanislav Cvelbar, s.p., v višini 100.000 SIT na leto, predstavlja naročilo male vrednosti, za katero ne velja omejitev po 28. členu ZPKor.

Pojasnilo številka 72

Funkcija poklicnega župana občine ni združljiva s funkcijo člana oziroma predsednika upravnega odbora zadruge. Funkcija nepoklicnega župana občine ni nezdružljiva s funkcijo člana oziroma predsednika upravnega odbora zadruge.

Načelno mnenje številka 24

Društva, humanitarne organizacije in drugi poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor, ki se ukvarjajo z netržno proizvodnjo blaga in storitev, lahko pridobivajo proračunska sredstva za financiranje programov v okviru svoje dejavnosti. Sredstva državnega ali občinskih proračunov, namenjena financiranju programov poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z netržno proizvodnjo blaga in storitev, nimajo značaja državne pomoči v[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar