Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 04. 10. 2005

Pojasnilo številka 82

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji, ki nima značaja plače, zato se ukrep znižanja plače, določen v 3. odstavku 39. člena ZPKor, ne more uporabiti proti nepoklicnemu občinskemu funkcionarju.

Pojasnilo številka 81

Občina lahko posluje prek javnih naročil s poslovnim subjektom, ki je na seznamu poslovnih subjektov po 1.odstavku 28. člena ZPKor, brez omejitev, v primeru naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, ki znaša za naročanje blaga in storitev 833.000[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar