Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: maj 2006

Načelno mnenje številka 41

Ravnanje župana, uradnikov občinske uprave, arhitektov oziroma odgovornih prostorskih načrtovalcev in drugih oseb, ki na podlagi javnih pooblastil sodelujejo pri urejanju prostora in graditvi objektov in sicer pri pripravi, izdelavi in sprejemanju prostorskih planov, prostorsko ureditvenih pogojev in drugih dokumentov, potrebnih za urejanje prostora in graditev objektov, v nasprotju s predpisi o urejanju prostora in[…]

Pojasnilo številka 104

Opravljanje uradniških nalog vodenja občinskega Urada za okolje in prostor in hkratno opravljanje samostojne podjetniške dejavnosti s področja okolja in prostora, katere nosilec je vodja urada, predstavlja konflikt interesov v smislu 1. odstavka 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 113/05, 23/06, v nadaljevanju ZJU) in 13. člena Kodeksa ravnanja[…]

Pojasnilo številka 103

Funkcija nepoklicnega župana občine Beltinci je v smislu 21. člena ZPKor nezdružljiva z opravljanjem dejavnosti zastopanja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, katerega ustanoviteljica je občina Beltinci, ker župan po svoji funkciji opravlja nadzor nad delom navedenega javnega zavoda. Za odpravo navedene nezakonitosti je Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi 1. odstavka 23. člena ZPKor[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar