Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 21. 11. 2007

Načelno mnenje številka 109

Uradne osebe, ki z javnim razpisom za sofinanciranje z neodplačnimi finančnimi sredstvi (subvencijami) Republike Slovenije in Evropske unije vnaprej onemogočijo skupino zakonitih upravičencev, da bi kandidirala za razpisana sredstva, kršijo dolžno ravnanje, s tem neupravičeno zagotovijo privilegirani skupini podjetij večjo možnost za premoženjsko korist v obliki pridobitve subvencij, to pa je ravnanje, ki ustreza definiciji[…]

Načelno mnenje številka 108

Ravnanje javnega uslužbenca, ki poleg svoje zaposlitve opravlja dejavnost direktorja zasebnega poslovnega subjekta, s katerim poslovno sodelujejo organi državne uprave s področja dejavnosti organa, v katerem je zaposlen javni uslužbenec, predstavlja konflikt interesov v smislu 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in nasl., v nadaljevanju ZJU) in določb Kodeksa ravnanja[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar