Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 30. 01. 2008

Pojasnilo številka 113

Opravljanje nalog generalnega direktorja Direktorata za notranji trg na ministrstvu za gospodarstvo in hkratno upravljanje gospodarske družbe s področja trgovanja z naftnimi derivati predstavlja konflikt interesov v smislu 13. člena Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.

Pojasnilo številka 112

Ravnanje direktorice javnega zavoda Art center, Prosenjakovci, ki je oddala javno naročilo pravnega zastopanja javnega zavoda zakonskemu partnerju v brezplačno izvajanje, ne ustreza definiciji korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor.

Pojasnilo številka 111

Kmetije in kmetijska gospodarstva v občini Sevnica, katerih nosilec je občinski funkcionar, iz občinskega proračuna lahko pridobivajo državno pomoč, namenjeno za predelavo in promocijo kmetijskih proizvodov ter prodajo kmetijskih pridelkov, ki se izvaja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji oziroma kmetijskem gospodarstvu.

Načelno mnenje številka 119

Ravnanje detektiva, ki za svoje naročnike pridobiva informacije v nasprotju z zakonom in poklicno dolžnostjo varovanja zasebnosti, osebnostnih pravic in osebnih podatkov posameznikov pri opravljanju detektivske dejavnosti ter pri tem uporablja metode, ki so z zakonom dovoljene le obveščevalno-varnostnim službam države in policiji, je kršitev dolžnega ravnanja in omogočanje neupravičene koristi naročniku detektivskih storitev, kar[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar