Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 22. 04. 2009

Načelno mnenje številka 204

Ravnanje odgovorne osebe v pravni osebi civilnega prava, ki organizira in izvaja strokovna izpopolnjevanja, za katera nima predpisanega pooblastila, pri tem pa možne udeležence vabi z obljubami, da jim udeležba omogoča izpolnitev strokovnih pogojev (pridobitev licenčnih točk) za opravljanje poklicne dejavnosti, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero organizatorju omogoča neupravičeno korist, kar ustreza definiciji korupcije[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar