Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 23. 03. 2011

Načelno mnenje številka 1/2011

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na podlagi 12. in 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, dalje ZIntPK), 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 66/2010) in Zaključnih ugotovitev v zadevi številka 242-16/2011 na seji dne 24. 3. 2011 sprejela

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar