Day: 06. 06. 2011

Pojasnilo za poklicne funkcionarje v zvezi z opravljanjem dodatne poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)

To pojasnilo Komisija sprejema zaradi poenotenja prakse pri izvajanju nove ureditve, ki jo je uveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/2011, v nadaljevanju: novela ZIntPK-B) glede omejitev in izjem na področju dodatnega dela, ki ga izvajajo poklicni funkcionarji na pedagoškem, znanstvenem, raziskovalnem, umetniškem in kulturnem[…]

Pomakni se na vrh