Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 07. 06. 2011

Poziv k uporabi protikorupcijske klavzule

Komisija za preprečevanje korupcije je konec maja vse organe in organizacije javnega sektorja, ki so po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije v pogodbe dolžni vključiti protikorupcijsko klavzulo, še dodatno pozvala k njeni dosledni uporabi, in sicer v vseh pogodbah, ne zgolj tistih, kjer to zahteva zakon.

Nove spremembe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Malo manj kot eno leto po uveljavitvi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je državni zbor sprejel tudi noveli tega zakona, aprila 2011 najprej ZIntPK- A in 24. maja še ZIntPK-B. Slednja je stopila v veljavo 4. junija 2011 in prinaša številne, nujno potrebne spremembe in dopolnitve, ki bodo omogočale učinkovitejše uresničevanje ciljev na[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar