Day: 10. 08. 2011

Načelno mnenje številka 2/2011

Na podlagi druge alineje 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Ur.l. RS, št. 2/2004) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/2004),v povezavi s prvim odstavkom 84. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur.l. RS, št. 45/2010, 26/2011 in 43/2011), sprejema Komisija za preprečevanje Korupcije (v nadaljevanju:[…]

Najemanje stvarnega premoženja države in dolžno izogibanje nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je na današnji seji sprejela načelno mnenje NM 2/2011 v dveh točkah. Postopek v zadevi, na kateri temelji načelno mnenje, je bil začet v času veljavnosti Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor), zato je bil v skladu s prehodno določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) tudi zaključen[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar