Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 16. 01. 2012

Obvestilo in poziv k izpolnitvi obveznosti po ZIntPK v zvezi s posredovanjem seznamov subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) je pripravila elektronski obrazec za posredovanje podatkov o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja. Obrazec mora biti izpolnjen za vsakega funkcionarja, ki v posameznem organu opravlja funkcijo. Ker se v praksi še vedno pojavljajo vprašanja glede spremenjenega koncepta sporočanja podatkov o subjektih, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, želi[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar